anatolia and civilizations
İlk
Önceki
Page 2/ 2
Sonraki
Son
Babylon
Babylon history , babylon empire ( babel ) alla about mesopotamia babylon , glorious babylon site of persians
more >>
Kommagene
Kingdom located between mount Taurus and euphrates valley. Today gaziantep , adiyaman , kahramanmaras cities are oveer the land. Mount nemrut and anthiochos
more >>
Urartu
Urartu , urartians , urartu kingdom, armenia urartians history of eastern anatolia turkey, urartu gods and economy. biainili
more >>
ionia
Ionia , iyonya ,Ionian sites; Ephesus , colophon , miletus ,lebedos , island of chios and samos ,klazomenia , erythrai , phokai , teos , priene , smyrna
more >>
Mysia
Mysia , important sites od mysia ;Kyzikos –belkis ,Artake- erdek, Biga , adramyttion, allinoi, Daskyleion, pergamon
more >>
aeolis ( aiolis )
Aeolis ( aiolis ), Kyme , Larissa, neonteikhos , temnos , kilia , Notion , aigiroissa , pitane , aigai , myrina ,gryneia and smyrna
more >>
bithynia
Bithynia , Nikomedia ( capital city ), Prusa (bursa ) Nikaia , Bolu( Bithynion)herakleia
more >>
Thrace
Thracia ( thrace , Where is Thrace Located? Who Ruled Over the Thracians? What Was the Reputation of Thrace? Blood and sand Spartacus made this great warrior quite popular in nowadays
more >>
Anatolia
Anatolia , source of anatolia, anatolia asia minor Turkey
more >>
 
İlk
Önceki
Page 2/ 2
Sonraki
Son